Aplicación terapéutica de AMM sulfuradas sobre patologías psoriásicas