Balneario Rio Pambre (en Lugo)

Vilariño (Sambreixo) · Palas de Rei · Lugo

Tel. 982 153 232 / 982 374 135
Fax. 982 374 098
E-mail: info@balnearioriopambre.com 

Tipo de centro: 
Balnearios
Lugar (Comunidad Autónoma):